О дневном плану радова можете да се информишете на овој страни веб-сајта ЈКП „Зеленило Београд” (за учитавање је потребно неколико секунди).

план дневних радова
– дежурна служба 2650-683

О дневном плану радова можете да се информишете на овој страни веб-сајта ЈКП „Зеленило Београд” (за учитавање је потребно неколико секунди).

план дневних радова
– дежурна служба 2650-683