Палилула 08:30 – 10:30 ЧАРЛИЈА ЧАПЛИНА: 44-56,37А-37Г, ПРЕРАДОВИЋЕВА: 2, ЗДРАВКА ЧЕЛАРА: 14-16

Палилула 11:00 – 17:00 Насеље ЈАБУЧКИ РИТ: ЈАБУЧКИ РИТ: 0ББ,14-18,40-62,66,9-19,41-61, Насеље ПАДИНСКА СКЕЛА: ЈАБУЧКИ РИТ: ББ,ББ,ББ,ББ,ББ,10

Извор Београд уживо