Код три различите петље на аутопуту наредних дана изводиће се монтажа нових порталних конструкција. На делу где се изводе радови, за саобраћај ће бити затворена средња (возна) и крајна десна (зауставна) саобраћајна трака. Радови се изводе следећом динамиком:

  1. септембар од 7h до 17h, у зони петље Аеродром, у оба смера;
  2. септембар од 7h до 17h, у зони петље Пожаревац, Смедерево и Колари, у смеру Ниш-Београд;
    13/14. септембар од 00h до 4h, у зони петље Хитна помоћ, у смеру Београд-Ниш.