Подаци Републичког завода за статистику говоре да је у Србији у јулу 2018. године издати за 13% више грађевинских дозвола него у истом месецу прошле године. Иначе је ове године, у периоду јануар-јул издато за 10,5% више издатих дозвола него у истом периоду 2017. године.

Према дозволама које су издате у јулу, пријављена је изградња 1.829 станова. Просечна површина је 81,5 метара квадратних. С друге стране, број станова у изградњи је за 20,7% мањи него у истом периоду прошле године.

Посматрано према врсти грађевина, у јулу је издато 77,4% дозвола за зграде и 22,6% за остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 58% се односи на стамбене, а 42% на нестамбене зграде.

Највећа грађевинска активност очекује се у Београду, следи Моравичка, па Сремска област.