Инспекција рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања написала је пет кривичних пријава са комплетном документацијом, једну прекршајну пријаву и усмену забрану, након спроведеног надзора поводом смртне повреде на раду лица Н. Т. која се догодила крајем августа на градилишту у Београду, Улици кнеза Милоша.

Несрећа се догодила 29. августа на градилишту које се налази на месту некадашње амбасаде САД-а.

Како се наводи у саопштењу, кривичне пријаве биће предате надлежним органима против Србе Драгишића, предузетника и оснивача предузетничке радње „Анкер бау“ због непредузимања мера заштите на раду, Жељка Петровића, одговорног извођача радова на предметном градилишту због изостанка примене мера заштите на раду, Неџада Спахића, као непосредног руководиоца предузетничке радње „Анкер бау“ због непредузимања мера заштите на раду.

Такође, кривичне пријаве биће предате и против Дејана Бранковића, директора „Енергогроуп ДОО“, због непредузимања мера заштите на раду и Мирјане Пејчић именованог лица за безбедност и здравље на раду код послодавца „Енергогроуп ДОО“, координатора за израду пројекта и координатора за извођење радова испред инвеститора на предметном градилишту „КМР девелопмент ДОО“ због непредузимања мера заштите на раду.

Поред кривичне пријаве Инспекција рада припремила је и прекршајну пријаву против Србе Драгишића, предузетника и оснивача предузетничке радње „Анкер бау“.


Током вршења инспекцијског надзора непосредно по дешавању смртне повреде на раду лица Н. Т., поступајући инспектори рада изрекли су извођачу радова „Енергогроуп ДОО“ усмену забрану рада у широком машинском ископу и то уз ивице ископа ка улицама Кнеза Милоша и Војводе Миленка до примене мера за обезбеђењем страница ископа.

Усмена забрана рада траје и даље из разлога што је извођач радова „Енергогроуп ДОО“ обавестио инспекцију да је применио мере на страни ка Улици кнеза Милоша, али је изостала примена мера за безбедан и здрав рад ка Улици Војводе Миленка.