Подржавам захтев грађана Крунског венца на Врачару да се тај део града сачува као аутентична амбијентална целина.

Инвеститори који желе да граде у историјским деловима Београда, а у којима желимо да сачувамо амбијенталну целину, мораће да поштују услове које ће израдити Завод за заштиту споменика, како бисмо убудуће сачували њихов дух, као што су улице Тополска, Петроградска или неки делови Дорћола.